Czym charakteryzuje się kocioł elektryczny?

Kocioł elektryczny, piec elektrodowy charakteryzuje się bardzo prostą budową. Źródłem ciepła jest najczęściej grzałka, czyli metalowy drut oporowy w osłonie stalowej, miedzianej lub mosiężnej. Stalowa osłona zabezpiecza grzałkę przed kontaktem z wodą, podobną konstrukcję mają na przykład czajniki elektryczne.

Piec elektrodowy czy pompa ciepła?

Kotły elektryczne mogą mieć jedną lub kilka grzałek, ilość grzałek bezpośrednio wpływa na moc urządzenia. Urządzenia charakteryzuje również to, że w pełni wykorzystują pobraną energię do ogrzewania. Podczas gdy kotły elektryczne osiągają sprawność 99,9%, kotły tradycyjne osiągają 60% czy 80% sprawności w zależności od spalanego materiału.

Jeżeli kocioł elektryczny ma kilka grzałek, włączają się one kolejno wraz ze wzrostem zapotrzebowania na ciepło, a więc moc kotła stopniowo się zwiększa.

Urządzenie może być także wyposażone w programator czasowy. Domownicy samodzielne programując pracę kotła decydują kiedy urządzenie działa- przykładowo nad ranem może ogrzać pomieszczenia do temperatury wyższej niż przeciętnie (np. 22-23°C zamiast 20°C), a w ciągu dnia włączyć ogrzewanie dopiero wtedy, gdy spadnie ona poniżej określonego minimum.

Rachunki za ogrzewanie piecem elektrodowym

Warto wspomnieć również o niskich kosztach inwestycyjnych. Instalacja grzewcza oparta na kotle elektrycznym jest dużo tańsza - nie dość, że cena samego kotła elektrycznego jest konkurencyjna, to na dodatek kompletnie odpadają koszty przyłącza gazowego, budowy komina i wkładu kominowego.

Instalacja kotła elektrycznego jest najlepszym rozwiązaniem kiedy mamy ograniczony lub utrudniony dostęp do sieci gazowej, a koszty takiego rozwiązania są niewielkie. Dodatkowo koszty ogrzewania za pomocą kotła elektrycznego w dobrze ocieplonym budynku i akumulacji ciepła są o wiele tańsze, podczas gdy tradycyjne kotły na gaz płynny czy olej opałowy są drogie w eksploatacji. 

Zainteresowany współpracją?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Intelus Energy Sp.z.o.o

ul. ks. Wiktora Siwka 17, 40-306 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000818539 NIP: 6272765725, REGON: Kapitał Zakładowy w wysokości 1.000.000 zł wpłacony w całości.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram