Czym charakteryzuje się klimatyzacja

Klimatyzacja to proces, podczas którego powietrze w budynku zostaje poddane obróbce technicznej, która ma zapewnić mu odpowiednie parametry (temperaturę i wilgotność).
Zmiana parametrów powietrza ma zapewnić użytkownikom pomieszczeń dobre samopoczucie, mówimy wtedy o klimatyzacji komfortu. Wyróżniamy również klimatyzację przemysłową, gdy klimatyzowanie pomieszczeń jest podyktowane wymaganiami technologicznymi, czyli przykładowo procesem produkcyjnym.

Klimatyzacja pomieszczeń czystych charakteryzuje się wyjątkowo zaostrzonym wymogiem co do jakości powietrza – bardzo skuteczną filtrację zanieczyszczeń i zachowanie sterylnośći – dotyczy to głównie przemysłu farmaceutycznego, spożywczego czy salach operacyjnych szpitali. Klimatyzacja i wentylacja takich pomieszczeń działa inaczej niż tradycyjna klimatyzacja sufitowa w domu.

 Występuje również klimatyzacja precyzyjna, która zapewnia możliwość utrzymania założonych parametrów powietrza z bardzo dużą dokładnością. Tego rodzaju rozwiązanie stosuje się głównie w serwerowniach, czy też centralach telefonicznych.

Jak działa klimatyzacja?

Najbardziej powszechnym skojarzeniem z klimatyzacją jest to, że chłodzi powietrze. Jednak tak naprawdę klimatyzacja oprócz chłodzenia powietrza może je również podgrzewać, nawilżać, osuszać lub oczyszczać. Od zastosowania też zależy to ile prądu zużywa klimatyzacja.

Warto jednak dodać, że klimatyzację nie należy mylić z wentylacją. Oba te urządzenia mogą stanowić wspólny układ, który wzajemnie się uzupełnia, ale nie stanowią swoich substytutów. 

Cel klimatyzacji

Cel klimatyzacji nie jest jedynym sposobem kwalifikacji systemów klimatyzacji. Drugim sposobem podziału urządzeń jest budowa instalacji.

Wyróżniona jest:

klimatyzacja miejscowa – taki rodzaj klimatyzacji obejmuje pojedyncze pomieszczenia
klimatyzacja centralna – możliwe jest zamontowanie systemu,  który obejmuje cały budynek lub jego wydzieloną część.

Zainteresowany współpracą?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Intelus Energy Sp.z.o.o

ul. ks. Wiktora Siwka 17, 40-306 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000818539 NIP: 6272765725, REGON: Kapitał Zakładowy w wysokości 1.000.000 zł wpłacony w całości.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram