Dotacje "Mój prąd 4.0" są dedykowane osobom fizycznym, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. Wysokość dotacji jest zależna od ilości zakupionych produktów, a kwoty dofinansowania sumują się maksymalnie do kwoty 20,5 tys złotych.

Warto dodać, że dotacja przysługuje na koszty poniesione od 1 Lutego 2020, ale program nie obejmuje wsparcia dla rozbudowy mocy funkcjonujących już instalacji fotowoltaicznych. Jednocześnie w programie mogą wziąć udział beneficjenci poprzednich odsłon programu.

Celem programu "Mój prąd 4.0" jest zwiększenie produkcji elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie naszego kraju.

Uczestnicy programu mogą ubiegać sie o dofinansowanie:
-samej instalacji fotowoltaicznej

  • instalacji fotowoltaicznej z dodatkowym produktem
  • magazyny energii
  • magazyny ciepła i chłodu
  • system zarządzania energią (HEMS)

Masz więcej pytań na temat programu "Mój prąd 4"? Zadzwoń:
+48 884 005 225

 

 

Intelus Energy Sp.z.o.o

ul. ks. Wiktora Siwka 17, 40-306 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000818539 NIP: 6272765725, REGON: Kapitał Zakładowy w wysokości 1.000.000 zł wpłacony w całości.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram