Dofinansowanie do fotowoltaiki

Decydując się na montaż instalacji fotowoltaicznej możemy liczyć na szereg dofinansowań.

Dopłaty 

2023 roku rolnicy mogą korzystać z dofinansowania na fotowoltaikę w ramach ulgi inwestycyjnej. Właściciele gospodarstw rolnych mogą odliczyć ulgę w wysokości 25% kosztów inwestycji od podatku rolnego. Jednak najpierw muszą założyć instalację z własnych środków.

Dofinansowania

Na jakie dofinansowania można liczyć decydując się na OZE?  Zgłoś się do nas, mamy przygotowane dokumenty, które pozwolą Ci na osiągnięcie najwyższego progu dofinansowania. Niezależnie od tego na jaki program się zdecydujesz. 

Intelus Energy Sp.z.o.o

ul. ks. Wiktora Siwka 17, 40-306 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000818539 NIP: 6272765725, REGON: Kapitał Zakładowy w wysokości 1.000.000 zł wpłacony w całości.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram