Jakość powietrza i ekologiczne ogrzewanie domu

 

Celem programu "Czyste powietrze" jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i efektywności energetycznej domów jednorodzinnych. Cel projektu ma zostać osiągnięty poprzez dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła oraz przeprowadzanie termomodernizacji budynku.

 

Program jest skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych oraz użytkowników lokali mieszkaniowych wydzielonych w takim budownictwie z wydzieloną księgą wieczystą. Uzyskaj maksymalną kwotę dofinansowania.  Chcesz otrzymać wypełnione, gotowe dokumenty, dzięki którym otrzymasz maksymalne dofinansowanie? Skontaktuj się z nami.

Czyste powietrze dofinansowanie

Możesz liczyć na 30, 37, a nawet 69 tysięcy złotych dofinansowania. Co decyduje o tym, na jakie dofinansowanie możesz liczyć? Osoby uprawnione do dofinansowania na poziomie 30 tys złotych to osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 tysiecy złotych.

Osoby uprawnione do dofinansowania na poziomie 37 tys złotych to osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1 564 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 2 189 zł (gospodarstwo jednoosobowe). Na 69 tysięcy złotych dofinansowania mogą liczyć osoby których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 900 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 1 260 zł (gospodarstwo jednoosobowe).

Masz więcej pytań na temat programu "Czyste powietrze 2.0"? Zadzwoń:
+48 884 005 225

Intelus Energy Sp.z.o.o

ul. ks. Wiktora Siwka 17, 40-306 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000818539 NIP: 6272765725, REGON: Kapitał Zakładowy w wysokości 1.000.000 zł wpłacony w całości.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram