Recent Posts

Detract yet delight written farther his general. If in so bred at dare rose lose good. Feel and make two real miss use easy.
11 lutego 2022
Czyste powietrze 2.0

Jakość powietrza i ekologiczne ogrzewanie domu   Celem programu "Czyste powietrze" jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i efektywności energetycznej domów jednorodzinnych. Cel projektu ma zostać osiągnięty poprzez dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła oraz przeprowadzanie termomodernizacji budynku.   Program […]

Read More
11 lutego 2022
Dotacje „Mój Prąd”

Dotacje "Mój prąd 4.0" są dedykowane osobom fizycznym, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. Wysokość dotacji jest zależna od ilości zakupionych produktów, a kwoty dofinansowania sumują się maksymalnie do kwoty 20,5 tys złotych. Warto dodać, że dotacja przysługuje na koszty poniesione od 1 Lutego 2020, ale program nie obejmuje wsparcia dla rozbudowy mocy funkcjonujących […]

Read More

Intelus Energy Sp.z.o.o

ul. ks. Wiktora Siwka 17, 40-306 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000818539 NIP: 6272765725, REGON: Kapitał Zakładowy w wysokości 1.000.000 zł wpłacony w całości.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram