Polacy dążą do zmiany na OZE - DLACZEGO WIĘC NADAL DOMINUJE WĘGIEL?

Aż 82% Polaków uważa, że Odnawialne Źródła Energii jest przyszłościowym sposobem pozyskiwania energii elektrycznej i grzewczej. Dodatkowo aż 78% z pytanych osób jest słusznie przekonana o tym, że OZE stanowi pozytywny wpływ na środowisko. Niestety, pomimo tych pozytywnych sygnałów, Polska właśnie wyprzedziła np. Niemcy w produkcji energii elektrycznej z węgla. Co gorsza, za pomocą węgla wyprodukowaliśmy więcej prądu tyle, co pozostałe kraje UE łącznie. Co jest bezpośrednim powodem takiej sytuacji?

Europa stawia na odnawialne źródła energii – energia słoneczna, wodna, wiatrowa i bioenergia wyprzedzają takie surowce jak węgiel, gaz, ropa i stają się głównym źródłem pozyskiwania energii elektrycznej w Unii Europejskiej. Niestety pomimo pierwszych zmian w percepcji Polaków, Polska nadal znajduje się na szarym końcu. W tym roku, po raz pierwszy w historii, wyprzedziliśmy Niemcy pod względem pozyskiwania energii elektrycznej z węgla.

Fotowoltaika i Pompy Ciepła stają się coraz bardziej atrakcyjne w oczach Polaków

Powyższe dane są zaskakująca, ponieważ Polacy otwarcie deklarują zainteresowanie zieloną energią. Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS przygotował raport specjalny "Zielony potencjał społeczny. Polska i Europa Środkowo-Wschodnia”, z którego jasno wynika, że 78% ankietowanych jest przekonanych o tym, że pozytywnym wpływie odnawialnych źródeł energii.

Zalety odnawialnych źródeł energii to przede wszystkim 

- wykorzystanie darmowej i praktycznie nieskończonej energii np. ze słońca, wiatru, wody, czy skał;
- znacząco zmniejsza rachunki za prąd, wodę;
- oferują stały, jednostkowy koszt energii;
- są wysoko wydajne, jeśli zestawimy je z tradycyjnymi paliwami.

87% osób z którymi instytut rozmawiał uważa, że pozytywne skutki przejścia na odnawialne źródła energii poprawi sytuację każdego mieszkańca Polski, a 82% ankietowanych uważa OZE za sposób pozyskiwania energii elektrycznej przyszłości.


Rozwój OZE w Polsce jest hamowany między innymi przez brak dostatecznej wiedzy. Wiele osób kojarzy OZE takie jak fotowoltaika, pompy ciepła z kosztownymi inwestycjami, tymczasem chętni mogą liczyć na szereg dofinansowań, które sprawiają, że praktycznie każdy chętny może zacząć pozyskiwać energię w sposób przyjazny dla środowiska.


 Kontaktując się z INTELUS Energy mogą Państwo liczyć na pomoc w kwestii dofinansowań do programu Czyste Powietrze 2.0 i Mój Prąd 4.0, a także szereg innych programów, w których można wziąć udział.

Decydując się na współpracę z Intelus Energy mogą Państwo liczyć na fachowe doradztwo, dobranie potrzeby do Waszych potrzeb, a także pomoc w otrzymaniu maksymalnie dużego dofinansowania instalacji w ramach programów.
Zapraszamy do kontaktu - 884 005 225

Intelus Energy Sp.z.o.o

ul. ks. Wiktora Siwka 17, 40-306 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000818539 NIP: 6272765725, REGON: Kapitał Zakładowy w wysokości 1.000.000 zł wpłacony w całości.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram