Trwa nabór wniosków do programu „Mój Prąd”

Mój Prąd 4.0 to kolejna edycja programu dofinansowań do elektrowni fotowoltaicznych wytwarzających zieloną energię. Poprzednia odsłona cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, a pula 500 mln złotych z zeszłorocznej edycji rozeszła się w ekspresowym tempie. Już można składać wnioski do kolejnej edycji programu.
Nabór wniosków do programu „Mój Prąd”


Trwa nabór wniosków do programu Mój Prąd 4.0, który potrwa aż do 22.12.2022 lub do wyczerpania alokacji środków. Kto może składać wnioski do programu Mój Prąd? Wnioski mogą składać osoby fizyczne, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby i mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji (lub umowę sprzedaży energii elektrycznej).


Cele programu „Mój Prąd 4.0


Celem programu Mój Prąd jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych lub wzrost autokonsumpcji, a także zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną na terenie naszego kraju.

Na dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd mogą liczyć osoby, które:

- Decydują się na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW.

Warto dodać, że na dofinansowanie niestety nie mogą liczyć osoby, które chcą zwiększyć moc już istniejących instalacji.

- Decydują się na zakup i montaż magazynów ciepła - Minimalna pojemność magazynu ciepła - 80 dm3 (1 dm3 = 1 litr).

- Decydują się na zakup i montaż magazynów energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2kWh.

- Decydują się na zakup i montaż systemów zarządzania energią HEMS/EMS z zastrzeżeniem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej lub magazynu ciepła.Jakie są formy dofinansowania w ramach programu „Mój Prąd”?

W ramach programu „Mój Prąd” wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie tzw. net-billing (czyli wniosek o przyłączenie mikroinstalacji został złożony po 31.03.2022r) oraz wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii w systemie opustów tzn opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing, wysokość dofinansowania w formie dotacji wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych.


Masz pytania dotyczące net-billingu, net-meteringu i programu „Mój Prąd”? Napisz do nas na biuro@intelus.pl lub zadzwoń +48 884 005 225


Intelus Energy Sp.z.o.o

ul. ks. Wiktora Siwka 17, 40-306 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000818539 NIP: 6272765725, REGON: Kapitał Zakładowy w wysokości 1.000.000 zł wpłacony w całości.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram